Image

Editor

EDITOR SITE

Acest site este editat de:
Asociația Există viață după doliu
România
mihaela @ planurideviitor.ro 

Conform legilor GDPR, dispuneți de dreptul de acces, de modificare, de ștergere și de refuzare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, precum și a utilizării acestora în scopuri de cercetare de piață.
Informațiile sunt păstrate în baza noastră de date destinată utilizării interne exclusive de către Asociația Există viață după doliu.

GĂZDUIRE

Acest site este găzduit exclusiv în centrele de date din Europa (Irlanda și Germania) ale societății Amazon Web Services (AWS):
Amazon Web Services Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, WA 98109-5210, SUA
http://aws.amazon.com

Toate datele informatice care vă privesc sunt tratate în mod strict confidențial și au fost criptate de două ori.
Societatea iRaiser se străduiește să asigure cea mai mare securitate pentru soluțiile sale.